உண்மைதானே ?

சமீபத்தில் நான் மிகவும் ரசித்த ஒரு மின்னஞ்சல்

For those who are not familiar with the Nursery Rhyme. Remember you will never forget the rhyme for the rest of your life.

Here’s how the TV news channel would report the Jack And Jill nursery rhyme. All names (except those of Jack and Jill), are Fictitious.

Prashant - TV
Anchor

Two persons have been injured in a freak climbing accident. Jack and His companion Jill had gone up a hill to fetch a pail of water when Jack fell down and broke his crown. Jill came tumbling after. Live From the hill, our reporter, Amrita Shah, takes up the story.
Amrita Shah

Thank you Prashant. Well, as you say, two persons - Jack and Jill - Had gone up a hill to fetch a pail of water. Suddenly, Jack fell down And broke his crown and Jill came tumbling after.

Prashant.

Prashant
Thank you Amrita. What do we know about the hill?
 
Amrita

Not too much.
Jack was going up the hill to fetch a pail of water when
He fell down
and broke his crown. Jill came tumbling after.[Headline
appears at the foot of the TV screen: “hill breaks crown
of
Pail-boy
Jack”]Prashant

What news of Jack
and Jill?Amrita

Prashant, it
seems that Jack had gone up the hill to fetch a pail of
Water. We know
nothing about the pail, or how heavy it was but it
Seems that
Jack fell down and broke his crown and Jill came tumbling
After. I have
here with me, an eyewitness to the accident, Mr Shahid
Trivedi. Mr
Shahid, tell us what you saw.Shahid
Trivedi

Jack and Jill
went up the hill to fetch a pail of water. Jack fell
Down and broke
his crown and Jill came tumbling after.[Headline
appears at the foot of the TV screen: “Boy and girl
tumble
Down
hill. Water spilled”]Amrita

Jack and Jill.
What do we know about them? Are they brother and
Sister? Are
they married? Just what were they doing on the hill
Together?Shahid
Trivedi

Jack and Jill
went up the hill to fetch a pail a water.Amrita

And what
happened next?Shahid
Trivedi

Jack fell down
and broke his crownAmrita

Go on.Shahid
Trivedi

And Jill came
tumbling after.Amrita

Prashant,
there you have it. Two people innocently going about
their
Business to
fetch a pail of water when one of them falls down, breaks
His crown, and
the other comes tumbling after. Back to you in the
Studio Prashant.[Headline
appears at the foot of the TV screen: “Water errand ends
in tragedy”]Prashant

I have with me
in the studio now, Professor Chandrashekar Belagare
From the
Indian Institute of Applied Hill Sciences. Professor: a
hill;
Jack;
Jill; a pail of water. A tragedy waiting to happen?Professor

Well that
depends on the hill, the two persons, the object they
were
Carrying and
the conditions underfoot. Let us look at the evidence so
Far.Jack and
Jill

Went up the
hill

To fetch a
pail of water.

Jack fell
down

And broke his
crown

And Jill came
tumbling after.Clearly, one
would suspect that if Jack’s fall was severe enough to
Break his
crown then the surface of the hill must have been
slippery
Or
unstable. But I think we’re overlooking something
quite fundamental
Here. Who was
carrying the pail? Jack fell down and broke his crown
And – this
is the key – Jill came tumbling after. If Jack and Jill
had
Been
carrying the pail together, would they not have fallen at
the
Same
time? The fact that Jill came tumbling after suggests that
Jack
Lost
his footing first and perhaps knocked Jill over as he
slipped.Prashant

Professor
thank
you very much. So there we have it, two persons –
Jack
And
Jill – went up the hill to fetch a pail of water. Jack
fell down
And broke his
crown and Jill came tumbling after. Later in the
Programme,
Osama bin Laden captured in Afghanistan , President Bush
Says rent-boy
menage-a-trois was "just a brief lapse of
judgement". But
Next up, join
us after the break for a studio discussion about hills,
Boys and girls
and whether water-fetching trips should be supervised.
We’ll be
right back... !!!

7 Comments (கருத்துரைகள்)
:

பெயர் சொல்ல விருப்பமில்லை said... [Reply]

Nice one.

Thanks for the mailer and you.

kggouthaman said... [Reply]

tooooooooo long

maddy73 said... [Reply]

"kggouthaman said...
tooooooooo long"

yes, sir. Lengthy (no)message & that's what the news channels are doing...

I will try some Tirukkural type (small but with message) next.

Thanks for your visit.

பெயர் சொல்ல விருப்பமில்லை said... [Reply]

I feel the length is not in the post. Just to emphasise the way the channels telecast the news, it has been given like that.
For example,
Clearly, one
would suspect that if Jack’s fall was severe enough to
Break his
crown then the surface of the hill must have been
slippery
Or
unstable. But I think we’re overlooking something
quite fundamental
Here. Who was
carrying the pail? Jack fell down and broke his crown
And – this
is the key – Jill came tumbling after. If Jack and Jill
had
Been
carrying the pail together, would they not have fallen at
the
Same
time? The fact that Jill came tumbling after suggests that
Jack
Lost
his footing first and perhaps knocked Jill over as he
slipped.

could have been written as

Clearly, one (pause) would suspect that if Jack’s fall was severe enough to(pause)
Break his (pause) crown then the surface of the hill must have been (pause) slippery
Or (pause) unstable. But I think we’re overlooking something (pause)quite fundamental (pause) Here. Who was
carrying the pail? Jack fell down and broke his crown (pause) And – this
is the key – Jill came tumbling after. If Jack and Jill (pause) had Been
carrying the pail together, would they not have fallen at (pause) the Same
time? The fact that Jill came tumbling after suggests that (pause) Jack Lost
his footing first and perhaps knocked Jill over as he slipped.

cho visiri said... [Reply]

good post(even if borrowed from another).
I have recommended the post for reading by some of my friends.

maddy73 said... [Reply]

// cho visiri said...

"good post(even if borrowed from another).
I have recommended the post for reading by some of my friends".//


Thanks..

cheena (சீனா) said... [Reply]

aamaa மாதவா - ஜாக்கும் ஜில்லும் உன் நண்பர்களா ? டி வி ஓனர் ரிலேடிவா -- ம்ம்ம்ம் - கும்மி குழுமத்துலே சேருரதுக்கு டிரெய்னிங் எடுக்கறேன் - சரியா

தமிழில் தட்டச்சு செய்ய இங்கே சொடுக்கவும் தட்டச்சு செய்த பின் அதை Copy செய்து இங்கே Paste செய்யவும்

Post a Comment

மறுமொழிப்பெட்டி:
தமிழிலும் மறுமொழியிடலாம்
Loading...